REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. GUIES TÈCNIQUES D'APLICACIÓ DEL REBT 842/2002

Editorial:
MARCOMBO
Año de edición:
ISBN:
978-84-267-1759-7
Páginas:
420
Encuadernación:
Bolsillo
32,00 €
IVA incluido
Disponible en 2-3 semanas
Añadir a la cesta

El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) publicat segons el Reial Decret 842/2002 de 18 d'agost, a més de recollir totes les novetats tecnològiques en materia de seguretat, innovació i fiabilitat de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, també és l¿inici de tot un desenvolupament normatiu en el qual s'intenta donar un caràcter propi, mitjançant els procediments administratius i tècnics per part de tots els organisms competents, segons estableix el mateix articulat del REBT. En aquest aspecte treballen els organismes competents de les Comunitats Autònomes i les empreses subministradores de l'energia elèctrica. En aquesta versió actualitzada a l'any 2011 s'han actualitzat totes les novetats relatives al Reglament Electrotècnic per a Baixa Ternsió 842/2002, a les Normes Tècniques Especifiques de Fecsa Endesa, als Criteris d'aplicació i interpretació del REBT i al Decret 363/2004. A més, s¿han afegit normatives importants en l¿aplicació del REBT, amb la finalitat de poder portar a terme els requeriments de seguretat i eficiència energètica com és el propi Reglament d'eficiència energètica per a instal·lacions d'enllumenat exterior, segons Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre. Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002 i les ITC-BT (incloses les corresponents Guies Tècniques d'Aplicació del REBT). Reglament d'eficiència energètica per a instal·lacions d'enllumenat exterior (Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre). Reial Decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre el visat col·legial obligatori. Normativa especifica per a Catalunya: NTP Fecsa-Endesa (22-2-2007) amb els criteris d'interpretació NTP-FI. Decret 363/2004, de 24 d'agost. Instruccions Tècniques específiques. Criteris sobre l'aplicació del REBT 842/2002 i Decret 363/2002. Amb tot el conjunt normatiu descrit en el present llibre, están incloses totes aquelles referències normatives que poden ajudar a localitzar i donar les eines adequades per facilitar l'estudi i consulta sobre les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.