Protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb allò que disposa l’article 5 apartat 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de carácter Personal, l’informem que:

Responsable del Fitxer

Les dades del responsable dels fitxers en què s’inclouran dades personals recollides i tractades des d’aquesta pàgina web són:

Buc de Llibres, SCCL

C/ Muralla del Tigre, 31 local 3 08302-Mataró

Tel. 93 799 61 86

Info@bucdellibres.cat

 

Usos i Finalitats de les Dades Recollides

Les dades que vostè ens facilita a través d’aquesta pàgina web formaran part de fitxers de titularitat de Buc de Llibres, SCCL, essent les finalitats les que detallem a continuación:

  • Gestió de Venda: quan adquireix un producte a través de la nostra pàgina web, les dades facilitades en els apartats “dades d’enviament” i “dades de facturació”, s’usaran per dur a terme la tramitació i gestió de la venda i la posterior facturació. Així mateix, les dades facilitades en el formulari “Comandes especials” s’usaran igualment per tramitar la seva sol·licitud de comanda especial.
  • Dur a terme Ofertes, Promocions i Sortejos: la informació que vostè ens proporcioni mitjançant els nostres formularis de recollida de dades podrà ser utilitzada per a l’organització de promocions i sortejos de productes comercialitzats a través de la nostra pàgina web. Cada promoció, oferta o sorteig comptarà amb condicions particulars.
  • Enviament d’informació: la llibreria utilitzarà les dades personals que l’usuari proporcioni en l’apartat “contacti amb nosaltres” per respondre les sol·licituds d’informació que ens demani. La informació introduïda als formularis o correus electrònics de contacte es farà servir, a més, per enviar-li informació d’interès sobre les novetats dels productes comercialitzats, així com promocions, concursos i ofertes que formuli la llibreria. Aquesta informació es pot enviar tant per via postal com electrònica. Els usuaris que no desitgin rebre aquesta informació poden comunicar-ho a la direcció de correu electrònic: mailing@bucdellibres.cat 
  • Gestió d’usuaris: la informació que ens proporcioni en el formulari de registre “el meu compte” serà utilitzada per la gestió de clients i usuaris que utilitzin els nostres serveis a través de la pàgina web.

Omplir els respectius formularis serà condició obligatòria per aconseguir els corresponents objectius i no serà possible aconseguir els objectius indicats sense l’obtenció de l’esmentada informació personal.

 

Comunicació de Dades a Tercers

El responsable del fitxer té prevista la comunicació de les seves dades personals a tercers només en els supòsits que detallem a continuació:

  • Per disposició legal: Les seves dades seran comunicades a tercers en el supòsit que una disposició legal així ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials, etc.).
  • Gestió de pagaments i cobraments: les seves dades seran comunicades a tercers quan sigui necessari per formalitzar i gestionar el pagament dels productes o serveis adquirits (paypal, entitats bancàries o caixes d’estalvi).
  • A tercers necessaris per la prestació dels nostres serveis: es comunicarà a tercers (administracions públiques, registres oficials o altres professionals com notaris, etc. ) les dades de caràcter personal que siguin necessaris per prestar els serveis contractats.
  • Guanyadors de sortejos, promocions i concursos: la llibreria publicarà les dades identificatives dels guanyadors/es de sortejos, promocions o concursos. Aquestes dades (noms) seran publicades a la nostra pàgina web i a les diferents xarxes socials a les quals la llibreria tingui compte o perfil corporatiu.

Confidencialitat

La llibreria s’obliga, tal com estableix l’article 10 LOPD, a guardar secret respecte a les dades personals tractades fins i tot després de finalitzada la relació comercial entre ambdues parts, havent d’estendre aquesta obligació a tot el personal de l’organització que accedeixi als fitxers.

Exercici de drets

L’informem del dret que l’ampara per establir el seu dret a accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament de la sol·licitud d’exercici corresponent junt amb una còpia del document oficial que l’identifiqui (DEI, carnet de conduir o passaport) a la direcció del Responsable del fitxer. Per tenir informació de com exercir aquests drets vostè pot dirigir-se a la pàgina web de l’Agencia Española de Protección de Datos:  www.agpd.es