Narrativa - ficció i temes afins / Narrativa mites llegendes rondalles (6)